Pravidla SGU-Game

Úvod

Stargate Universe Game (dále jen „hra“) je prohlížečová online hra vyvinutá a spravována SGU-Game Team. Hra může být použita uživatelem („hráčem“) prostřednictvím počítačů, mobilních zařízení, konzolí , přístupových bodů k internetu a musí být hrána podle určitých herních pravidel („pravidla“), aby byla zaručena férová hra pro všechny hráče. Jako hráč Stargate Universe Game si můžete zaregistrovat účet, který vám umožní přístup k hernímu serveru. Pravidla jsou určena SGU-Game Team jejich dodržování je kontrolováno týmem herní podpory („administrátoři“). Registrací účtu do hry se zavazujete dodržovat tato pravidla. Administrátoři zajišťují dodržování pravidel pomocí vydávání varování a trestů.. Hráči, kteří si v Prémiovém obchodě koupili status VIP, podléhají stejným pravidlům jako všichni ostatní hráči.

Herní věk trvá dva měsíce a je automaticky restartován prvního dne v měsíci ve 12:00 hodin.

1. Profil hráče

Každý hráč může v Stargate Universe Game vlastnit a spravovat pouze jeden účet. Tento účet nesmí prodat nebo darovat jiné osobě.Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem obsluhovat nebo ovládat účet jiného hráče. Každý účet bude spravován pouze jedním hráčem. Hráč má ve vyjímečných případech možnost požádat administrátory o možnost založit nový herní účet s tím, že jeho původní bude smazán.Hráč má možnost upozornit na případné chyby ve hře nebo porušení pravidel hry admin teamu (učitelé a administrátoři). popřípadě uvést v sekci Helpdesk. Hráč má právo se obrátit na kteréhokoliv učitele aby mu byl nápomocen s hrou. Vytvořením herního účtu potvrzuje, že se seznámil s pravidly hry.

2. Profil učitel

Ve hře je profil Učitel, který je nápomocen hráčům při hraní hry. Učitel nesmí jakýmkoliv způsobem manipulovat nebo ovládat jiný hráčský účet. Toto neplatí pokud byl účet založen admin týmem z důvodu zkoumání herního prostředí. Tento účet bude viditelně označen. Učitel se zavazuje být nápomocen ostatním hráčům. Do profilu Učitel je hráč vybrán admin teamem.

3. Profil administrátor

Veškeré dění v hře kontroluje a dozoruje tým administrátorů. Administrátor je odpovědný za dodržování pravidel hry, má právo rozhodnout v případě nejasností a uděluje varování a tresty pro hráče, kteří poruší pravidla. Výklad pravidel hry a jeho rozhodnutí při jejich porušení je konečné. Administrátor hry si rezervuje právo zablokovat účet či jej jinak pozměnit jako trest za porušení kteréhokoliv pravidla hry a to bez předcházejícího upozornění.

4. Aliance

Smyslem hry je vyhrát souboj aliancí a ovládnout Vesmír. Z tohoto důvodu jsou hráči zakládány aliance. Právo založit alianci má hráč který odehrál tři věky. Za alianci je zodpovědný velitel a ten musí na požádání admin týmu vysvětlit případné porušení pravidel. Admin tým má právo alianci rozpustit z důvodů závažného porušení pravidel bez náhrady.

5. Anti multi ochrana

Hráči jsou povinni na výzvu admin týmu podat vysvětlení pokud vznikne podezření, že dochází multi účtům. Pokud tak neučiní bude zachován nejstarší účet a ostatní budou bez náhrady smazány. Pokud admin tým rozhodne budou muset hráči respektovat, že z jedné IP adresy budou účty zařazeny do jedné aliance. Toto opatření má zabránit špionáži v aliančním světě.

6. Tresty za porušení pravidel

Tresty za porušení pravidel určuje admin team. Jeho rozhodnutí je konečné a neodvolatelné.

7. Kodex chování

Hráči jsou povinni chovat se k ostatním hráčům s respektem a chovat se k sobě přiměřeným způsobem. Hra je určena hráčům všech věkových kategorií, proto jsou zakázány všechny typy nevhodného chování a obsahu, jako jsou například nadávky, urážení, pornografie, politický extremismus, xenofobie, nezákonné jednání a propagace zakázaných látek.

Je zakázáno:

8. Chyby

Hra není konečným produktem a prochází neustálým vývojem a vylepšováním, proto se ve hře mohou vyskytnout různé chyby. Jedná se zpravidla o nestandardní chování hry oproti předchozímu stavu. Je zakázáno těchto chyb úmyslně využívat ve svůj nebo cizí prospěch. Hráč je povinen hlásit veškeré chyby admin teamu. Pokud hráč zjistí chyby v textu, hlásit je nemusí. Přesto budeme rádi za oznámení těchto chyb na helpdesk hry nebo ve zprávě admin teamu.

9. Pomocné programy

Hra je určena pro hraní v „běžném“ prohlížeči bez použití automatizovaných procesů, které jsou schopné automaticky vykonávat jakékoliv akce bez přítomnosti hráče.